ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

 

 

Фінансова звітність за 1 квартал 2024 рік:

 

Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2024 р. 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2024 р.

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2024 р. 

 

 

Фінансовий план підприємства на 2024 рік: