ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

        Головною метою діяльності КП "Гайсинводоканал" є: надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення, які забезпечують гідну якість життя споживачів та сталий розвиток міста; формування культури водоспоживання; забезпечення вимог щодо якості питної води, стічної води та охорони навколишнього середовища; реалізація на підставі одержаних прибутків економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

        Предметом діяльності підприємства є:

   • надання споживачам послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

   • транспортування, підготовка та реалізація абонентам питної води;

   • приймання і відведення стічних вод;

   • послуги населенню з проведення водопровідних і каналізаційних мереж до індивідуальних будинків;

   • консультативні послуги (видача технічних умов, ведення технічного нагляду та інше);

   • експлуатація водопровідно-каналізаційних систем та об'єктів;

   • проведення ремонтно-будівельних робіт у галузі водопостачання та водовідведення;

   • користування надрами, експлуатація підземних прісних вод;

   • транспортно-експлуатаційні послуги;

   • встановлення та обслуговування водолічильників, інших засобів вимірювання водопостачання та водовідведення;

   • виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, реконструкцій, капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства;

   • здійснює контроль за якістю питної води, її хімічним та бактеріологічним складом на підприємстві працює акредитована хіміко-бактеріологічна лабораторія питної води;

   • інші види діяльності, визначені в статуті підприємства.